logo-a

 

 

  base base yellow base base base
       
     
español | català | english
   

ini1

ini2

ini3

Tallers de re-ús creatiu dels materials residuals

Reciclarq organitza tallers de re-utilització creativa dels materials residuals. Els objectius d'aquests tallers són: trobar estrategies per reduir l'ús de la matèria prima, per minimitzar la quantitat dels materials de rebuig designats als abocadors i incineradores, i conscienciar els nens i adults sobre les possibilitats de crear nous objectes útils a partir dels artefactes i materials sense ús. Aquesta iniciativa també inclou exposicions que mostren els resultats dels tallers i que es dirigeixen a un públic ampli.


Centre de experimentació amb residus industrials

Reciclarq procura estudiar nous materials de ús normalment no constructiu per la creació de espais arquitectònics de manera econòmica i amb poca mà d’obra. Per medi de un estudi de materials industrials, les seves propietats físiques reals i transformades, aplicades a distintes situacions espacials i estructurals. Por medi de la seva catalogació i experimentació es pot observar la viabilitat de la seva utilització en la vida quotidiana.
Es pretén alertar la població de la possibilitat de la creació de espais de petita escala, de forma econòmica i sense mà d’obra externa necessària, mitjançant la identificació de materials de baixo costo que poden ser utilitzats per la població per la creació de espais “selfmade”. Es pretén trobar nous sistemes constructius amb els materials seleccionats, i a llarg temps crear la opció de donar un ús alternatiu als productes industrials acabats.

Arquitectura amb materials residuals

Es promou l'experimentació de potencialitats constructives i arquitectòniques dels materials residuals i d'elements no tradicionals, amb l’intenció de incorporar-los, manipular-los i optimitzar-los per a l'execució sistemàtica de murs, pilars, envans i qualsevol altre element arquitectònic, utilitzant intel•ligentment procediments de prefabricació simple i “clever design”. Les eines i processos poden ser reciclats per al confort habitacional i espacial de les experiències, i l'annexió de tecnologies alternatives de baix consum energètic juntament amb estratègies sostenibles són les variables amb les quals es desenvolupen i assagen prototips i models, tant virtualment com físicament. La finalitat és investigar sobre la producció de nous habitatges i ambients alternatius de baix cost, baix impacte mediambiental i que promoguin noves conceptualitzacions en l'habitar.


Ocupacions urbanes reciclades

La investigació se centra en els mètodes alternatius d'habitar i utilitzar aquells espais residuals de la ciutat, mitjançant estratègies sostenibles i compromisos soci culturals. S'analitzen, simulen i cataloguen aquelles idees i visions que tendeixen a millorar mediambientalment buits urbans, zones mortes i espais públics degradats. La conformació de xarxes i sistemes de reciclatge urbà normalitzat, a través de noves infraestructures dissenyades sota criteris sostenibles, es presenta com projecte de suport a iniciatives comunitàries i territorials d'autonomia energètica, i promouen la incorporació de sistemes intel•ligents de reciclatge, purificació ambiental i revegetació massiva/subversiva de la ciutat, tenint a l'habitatge com organisme estructural de la ciutat sostenible i punt de partida del projecte.

 

 

     

RECICLARQ · Lepant 347, Entlo, 4 · 08025 Barcelona · Spain · tel.: (+34) 93 530 93 54 · email: info[at]reciclarq.org