logo-a

 

 

  base base yellow base base base
       
     
español | català | english
   

 

design

INVESTIGACIÓ I PUBLICACIONS

RECICLARQ Design: Architectures for Emergency
Fernando Ayala, Cristian Suau
Publicado en las Actas de Congreso: 5th International Conference AHRA, University of Sheffield

The logics of reusing and recycling of manufacturing waste appear as a visionary field of research, which acquire a strategical role in the design of the built environment, the reconversion of productive and economical models and reshaping of new living forms.  This study is a compilation of experimental research by design on eco-compact dwellings applied in different contexts by Reciclarq. Each case study takes into account the following steps: A. Identification of potential obstacles; B. Exploration of feasible space-frames by using industrial junk; and C. Implementation of potential smart technologies applied in both frame and skin. The main characteristics are threefold: lightness, compactness and transitoriness. These design scenarios mainly give a response to mankind or natural disasters and "urban emergency" (i.e.: solutions for migration or low-incomes dwellers). Therefore it is also applicable as housing alternative in slums or emergent urban sprawl.

 

   

zero

Z.E.R.O. ARQUITECTURA = REUTILIZACIÓ + CAD/CAM + D.I.Y
Fernando Ayala, Colaboradora: Katarina Mrkonjic
Conference Proceedings del Fórum Internacional de Arquitetura e Tecnologias para a Construção Sustentável, Sao Paulo, Brasil, 23-25 de mayo de 2008

Amb la finalitat de fomentar noves formes d'evolució arquitectònica en projectar tipologies de construcció sostenible, orientat a la disminució radical d'emissions ambientals en el desenvolupament d'habitatges de baix cost, aquest assaig postula la integració de conocimientos,procesos i eines tradicionals de l'ambient arquitectònic, amb tècniques i tecnologies alternatives basades en el reciclatge i/o reutilització de rebuigs i/o residus urbans. Després d'una simple estratègia de recol·lecció i selecció informàtica, els esmentats residus serien optimitzats i preparats com material constructiu, mitjançant eines i maquinàries d'alta tecnologia de control numèric (CNC, CAD-CAM) o sota premisses del Low-Tech. Es busca reduir al màxim la despesa energètic per crear materials de construcció, al mateix temps que es redueix el cost de l'edifici. El següent pas seria la implementació de sistemes i processos derivats de la ideologia D.I.I. (“do it yourself”; construcció i optimització de productes per l'usuari, sense intervenció especialitzada) per a la generació d'ambients i elements espacials. Mitjançant coneixements interdisciplinaris, cultures alternatives, tecnologia, prefabricació simple i enginy, crear projectes amb alt grau de sostenibilitat i economia, similars a les manifestacions vernaculares d'autoconstrucció en països no industrialitzats, però addicionant la component arquitectònica com guia de disseny, desenvolupament i optimització.

 

      khalil

(Re)utilizació de residus urbans en cosntrucció: una alternativa al reciclatge
Katarina Mrkonjic, Colaborador: Fernando Ayala
Conference Proceedings del Fórum Internacional de Arquitetura e Tecnologias para a Construção Sustentável, Sao Paulo, Brasil, 23-25 de mayo de 2008

El sector de la construcció és responsable d'aproximadament el 50% de l'ús dels recursos materials. Fomentar la reutilització dels residus urbans per al sector de la construcció pot ajudar significativament a minimitzar l'impacte relacionat amb els abocadors i a reduir l'ús de la matèria prima extreta de l'entorn natural. L'assaig compara el reciclatge i la reutilització en aquest sector i advoca pel posterior, ja que implica un menor ús d'energia i recursos materials. Es proporcionen tres exemples de bones pràctiques de reutilització de residus urbans en arquitectura. Es postula per una recerca de dissenys d'objectes d'ús quotidià que permetés que ells s'utilitzin com a elements estructurals o no estructurals en la construcció.

 

      diy

21st Century D.I.Y. Architecture [download]
Fernando Ayala
Publicado en Virtual Conference on Sustainable Architectural Design and Urban Planning, September 15-24, 2007

In order to find new terminology in sustainable design, with recycle, reduce but mostly reuse thinking. Trough the analysis of new concepts born within alternative communities (from punk to cyber), and the application of these terms with architectural filters. The focus is in contemporary “do it yourself” culture, ethic, process and tips, and its creative incorporation in academic
experiences of architectural self construction. The concept of low energy cost fits really well with the benefits of D.I.Y. techniques, and the diffusion systems of practical learning looks like potential languages of architectural projects, always based in the development of process, sequences and construction (even virtual simulations). The use of manuals and graphical instructions to express the “How to” and the “ready made” buildings elements, make new frontiers to conceptual design in prefabricate free form dwellings. The incorporation of cutting edge technologies in construction and modelling, make easy to experimenting with low cost but non-standard prototypes, eco materials and low energy construction, to reach an environmental zero impact building, from project to construction and use. The rate of energy cost of all the process (project, simulation and prototyping) is controlled and reduced. This study tries to present a glossary of new ways of thinking in architecture; playing to mix, i.e. sequences of How-To manuals, the application of CNC systems and recycle premises. Is important for architecture the fact that modern prefabrication turns digital high technology into potential low cost non-standard design, and the self-construction attitude (urban or rural, permanent or ephemeral) trend to minimizing global amounts, and this terminology reflects that. Is about how some architectural efforts must be “spread” in popular languages, naturally beautiful (without outside experts) and easy self-made. In this study that glossary search begins, in order to find new ways to reduce the environmental impact and those global costs (social, economical, etc) of 21st century home buildings, 21st century techno-architectural schism and helps in 21st century climatic change problems.

 

      residuos

Residus de paper i cartró com material de construcció
Fernando Ayala i Katarina Mrkonjic
per a ser publicat en actes del Cinquè Congrés i Fira Comercial Internacional per a la Gestió de Deixalles, Reciclatge i Tecnologies Ambientals - Waste Tech, Moscou, 29 de Maig al 1º de Juny de 2007.


Aquesta investigació examina les possibilitats del re-ús de les deixalles de paper en el sector de la construcció. Partint de la premissa que nous cicles i fluxos d'estalvi en materials poden ser establerts entre diferents sectors de la producció industrial tradicional, establint una espècie de paral•lelisme entre els sistemes ambientals naturals, podent imitar-los i optimitzar-los per a reduir i/o eliminar el concepte d'escombraries. L'estudi explora i avalua algunes solucions pràctiques de com arribar a aquest estat, connectant les cadenes i fluxos de comportament dels residus de papers i cartrons amb les necessitats d'eco-materials i els costos ambientals del sector de la construcció. La investigació analitza tècnica i arquitectònicament alguns projectes i obres que utilitzen el paper i cartró en la seva construcció, tant com material no estructural (aïllament, mobiliari) com material estructural, comparant-los materials tradicionals com contrapartida. També s'analitza la utilitat de l'estalvi energètic en la construcció, i la funció dels materials residual de paper com element arquitectònic, avaluant els possibles connexions i millores arribades amb el nou flux material total en aquest dos sectors.

 

      tyrespace

TYRESPACE: Sistemes modulars elàstics aplicats en ambients urbans i rurals [download]
Fernando Ayala, Cristian Suau, col.laboradors: Ines Barata, Carmelo Zapulla
publicat en les actes de la 23rd International Conference on Passive and Low Energy Architecture. Geneva, Switzerland, 6-8 September 2006.

L'objectiu d'aquesta investigació progressiva és proporcionar idees i recursos per als dissenyadors ecològics, creant nous sistemes prefabricats fets de pneumàtics en desús i els seus subproductes. Aquest estudi preliminar proporciona la informació sobre el prototip geodèsic i sobre sistemes tèxtils de forma lliure, explorant les seves característiques estructurals, constructives i tècniques d'un sistema de disseny amb residus, principalment els usos potencials com habitatges i jocs urbans. Això és part de l'estudi sobre una patent de disseny que treballa amb les propietats úniques de pneumàtics, fragments de pneumàtic, i plaques de goma aplicades en l'arquitectura i els ambients urbans. La prefabricació low cost, el reciclatge ambiental, i alternatives constructives manuals de baixa energia, són utilitzades en l'execució de prototips experimentals tant virtuals com reals. Más informació en www.tyrespace.com

 

      palletcubic

Casa Pallet Cúbica [download]
Cristian Suau
investigació realitzada en la Facultat d'Arquitectura i Belles Arts, NTNU, Noruega

Aquest estudi sobre el disseny experimental d'habitatges ha estat portat a terme en la Universitat de Tecnologies Chalmers. També ha estat registrat com patent de disseny en l'Oficina Sueca de Patents i Registres. És una continuació d'un estudio Post-Doctoral sobre arquitectura potencial de Fusta des de l'any 2001, utilitzant pallets reciclats o en desús com sistemes estructurals de fusta per a construcció d'habitatges i mobiliari mòbil. PHS© mostra noves possibilitats per a sistemes flexibles per habitar, fàcils de transportar i ensamblar. Des de 2004, una investigació avançada sobre arquitectura potencial de fusta i el projecte PHS© es desenvolupa en la Facultat d'Arquitectura i Belles Arts, NTNU, Noruega.

 

      palletriangular

Casa Pallet Triangular [download]
Cristian Suau
investigació realitzada en la Facultat d'Arquitectura i Belles Arts, NTNU, Noruega, Registrat com palesa de disseny en l'Oficina Sueca de Patents i Registres

La TPH© sorgeix com una resposta global contra l'arquitectura sobre-embalada, i explora camins inesperats per a una producció més econòmica de l'habitatge, lliurant noves flexibilitats i operatives per mitjà de l'ús de fusta naval, bidons i amarris tensionats. Aquests components són produïts de forma massiva per la indústria d'embalatges i cada xassís triangular usa tècniques passives bàsiques com són l'orientació, la forma construïda i els colors, a més de materials locals i reciclats com recobriments i aïllament, i teles o sistemes de ombrament de Fusta per a millorar el confort interior. TPH© consisteix en una estructura triangular basada en combinacions de dos taulers Europallet que són units per mitjà de fleixos metàl•lics o plàstics tibats al llarg dels panells. En resum, aquest disseny oferix noves possibilitats com sistema d’habitació adaptable principalment per a àrees en desenvolupament com fàcil de transportar i ensamblar. Des de 2005, altra investigació avançada sobre arquitectura potencial de fusta i el projecte PHS© es desenvolupa en la Facultat d'Arquitectura i Belles Arts, NTNU, Noruega.

 

      yurta

La vivenda lleugera autònoma: aprenent de les yurtes [download]
Katarina Mrkonjic
publicat en les actes de la 23rd International Conference on Passive and Low Energy Architecture. Geneva, Switzerland, 6-8 September 2006.

El paper presenta una investigació sobre les possibilitats i limitacions de la interpretació i interpolació dels principis arquitectònics tradicionals a la arquitectura contemporània, amb l'objectiu d'aconseguir un alt nivell de sostenibilitat i autonomia. La reflexió es basa en la comparació entre una vivenda tradicional ( la yurta d'Asia Central) i una casa del segle vint ( la casa Dymaxion de R.B. Fuller). Els principis tradicionals poden ser aplicats amb èxit en els edificis nous, amb l'objectiu de fer-los més energèticament eficients i efectius, però és necessari realitzar varis ajustaments per a poder integrar-los en els processos contemporànis de producció i ús.

 

     

 

dymaxion

De la Ciencia del Disseny a l'arquitectura sostenible
Katarina Mrkonjic
Tesis doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Departament de Projectes Arquitectònics. Tutor de Tesi: Prof. Dr. Jaume Avellaneda

L'objectiu de la tesi va ser determinar que grau la Ciència del Disseny de Buckminster Fuller, a través d'una combinació de les tres estratègies derivades ("efimeralizació", regeneració, indústria de serveis), podria ser una aproximació al concepte actual d'arquitectura sostenible en la seva aplicació a la casa Dymaxion, així com avaluar la validesa de les seves propostes en el context actual.

     

 

RECICLARQ · Lepant 347, Entlo, 4 · 08025 Barcelona · Spain · tel.: (+34) 93 530 93 54 · email: info[at]reciclarq.org