logo-a

 

 

  base base yellow base base base
       
     
español | català | english
   

tspace

TALLERES

Workshop TYRE_SPACE©

Cristian Suau, profesor en el taller realizado en Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontífica Universidad Católica de Chile, Santiago, 11-18 de junio de 2008.

De la web del taller:

"El Workshop TYRE_SPACE© trabajará en el desarrollo de prototipos arquitectónicos mínimos a partir de la reutilización de material considerado de desecho, verificando hipótesis de edificación a partir de neumáticos en desuso, utilizados estructuralmente a la tracción y en esfuerzos combinados. Considerando que los neumáticos de desecho constituyen uno de los problemas importantes de un ciclo técnico inconcluso, sin resolución aún, dada su condición no bio-degradable como producto físico. Al mismo tiempo el Workshop TYRE_SPACE© debatirá e introducirá herramientas de validación científica de los prototipos desarrollados como parte de metodologías de investigación experimental, tanto en el proceso de formulación de estos, como a través de charlas. El Workshop propone una investigación intensiva orientada a estudiantes de nivel avanzado con el objetivo de buscar, a través del trabajo de taller, alternativas de diseño utilizando materiales de desecho. Se busca generar una instancia en la cual los estudiantes profundicen en el tema del material en la arquitectura sustentable a través de charlas y del trabajo creativo de taller."

 

      hex

Prefabricació simple en models moleculars
Fernando C. Ayala Zapata
taller experimental, programa Minimum Prefab, Institut d'Arquitectura Avançada, Barcelona, Abril 2006.

Utilitzant els potencials constructius alternatius del perfil canal Pladur®, juntament amb eines manuals i sistemes de prefabricació simple, com remachadoras, bridas de conexió i plecs del material, l'experiència va consistir en la planificació, supervisió i execució a escala humana d'una molècula de carboni60, també conegut com Buckyball. L'estudi demostra la capacitat física i formal de les estructures modulars basades en les composicions alotrópicas del carboni, on el hexagon és component fonamental, i defineix iniciatives constructives no tradicionals a favor de les optimitzacions del material lleuger per a organitzacions i espais habitables. Aquesta investigació és la base del projecto Sinergyclip i Cn, patents d'invenció.

 

      ecobarrios

CONCURSOS

Ecobarrios [download]
Fernando Ayala, Inês Barata, Katarina Mrkonjc, Madrid 2006

Reciclarq va participar en el concurso Ecobarris amb una proposta de millores ambientals de l'Eixample Barceloní. La proposta parteix de la convicció que la sostenibilitat ha de sortir de la disminució de l'activitat constructiva i per això aposta per estratègies de rehabilitació del cadastre existent. L'àrea d'actuació és l'Eixample Barcelonés. Aquesta àrea va ser projectada per Ildefons Cerdà als mitjans del segle 19. La idea principal era oferir una gran varietat morfològica, però a causa de una densificació descontrolada de la ciutat, les pomes van acabar tancant-se i convertint-se en edificacions privades, a través de l'apropiació de les àrees verdes públiques que no presenten cap resposta a les condicions climàtiques, necessitat de confort interior, flexibilitat d'ús, etc. El present projecte proposa corregir les deficiències detectades en aquesta àrea a través de les estratègies de reutilizació i reciclatge dels materials i espais, reducció d'ús de l'energia no-renovable i l'aigua potable, i reprogramació de l'ús d'espais arquitectònics i urbans.

 

      waste

CONFERENCIAS

Closing the Loop: From Waste to Architecture
Katarina Mrkonjic
conferenciant convidat en el curs de màster "Advanced Technologies for Sustainable Architecture, Urban Planning and Recovery", UNAUS, 2008.


La conferència, designada a un curs semipresencial analitza els avantatges i desavantatges de reciclatge i reuso de materials residuals sòlids per a la construcció. La conferència està dividida en dues parts: la primera part tracta de quatre grups bàsics de residus sòlids urbans: paper i cartró, metall i plàstic, i cristall, i les possibilitats d'ús dels seus reciclats per a la construcció. La segona part oferix un repàs analític de diversos "casos d'estudi" que proporcionen exemples de reuso de residus per als habitatges d'emergència, els habitatges de baix cost, interiorisme, projectes artístics, etc.

 

      freiburg

"Freiburg - Vauban: La participació ciutadana i la ecologia en la rehabilitació d'un districte urbà"
Katarina Mrkonjic
conferenciant convidat en el curs de doctorat "Ciutats del món: problemàtica del creixement urbà", Universitat Politècnica de Catalunya. Abril 2005.

La conferencia va presentar el mètode integral de rehabilitació que es va aplicar en un barri urbà a la ciutat Alemana de Freiburg. La rehabilitació dels equipaments existents i el disseny i realització de les noves estructures i edificis, es van manejar a través d'un sistema complexa que va proporcionar la comunicaió entre els futurs usuaris, ajuntament, constructores, etc. Es van buscar les solucions sostenibles en els termes d'organitzaió de tràfic, producció i estalvi d'energia, ús de materials ecològics, la integració social etc.

 

      dymaxion

Reflexions sobre Prefab
Katarina Mrkonjic
conferència en el taller Minimum Prefab, Institut d' Arquitectura Avançada, Barcelona, Abril 2006.

La presentació tractava de l'ús d'alguns conceptes extrets de les ciències naturals i la seva aplicació en el procés de producció de la vivenda prefabricada, tal i com va concebre R.B. Fuller, i la seva importancia per la creació d'una arquitectura ecològicament inofensiva. Ell debat que es va generar després de la conferència va ser una espècie de brainstorming sobre les nostres habilitats d'abarcar la complexitat d'aquesta tema.

 

     

RECICLARQ · Lepant 347, Entlo, 4 · 08025 Barcelona · Spain · tel.: (+34) 93 530 93 54 · email: info[at]reciclarq.org